A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e...

of 12 /12
ENQUISA 2009 DE ANPE Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO ENQUISA 2009 DE ANPE Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO E O U R N S E www.anpeourense.com

Embed Size (px)

Transcript of A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e...

Page 1: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

ENQUISA 2009

DE ANPE

Ó PROFESORADO

OURENSAN

E GALEGO

ENQUISA 2009

DE ANPE

Ó PROFESORADO

OURENSAN

E GALEGO

EOUR NSE

www.anpeourense.com

Page 2: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

DATOS XERAIS SOBRE A MOSTRA DA ENQUISA 

A  enquisa  levouse  á  cabo  entre  un  total  de  658  docentes  pertencentes  as  catro 

provincias  galegas  e  aos  diferentes  corpos  que  conforman  o  ámbito  do  ensino  galego. 

Perseguindo  a  maior  heteroxeneidade  posible  da  mostra  procurouse  que  os  enquisados 

pertencesen a distintos grupos de idade. 

A  continuación,  nas  presentes  táboas,  amósanse  os  datos  xenéricos  da mostra  coa  que  se 

traballou para a obtención dos presentes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR PROVINCIAS: 

  Nº ENQUISADOS  PORCENTAXE 

A CORUÑA  149  22,64% 

LUGO  92  13,98% 

PONTEVEDRA  206  31,31% 

OURENSE  206  31,31% 

NS/NC  5  0,76% 

TOTAL  658  100% 

POR IDADES: 

  Nº ENQUISADOS  PORCENTAXE

MENOS DE 30 ANOS  255  38,74% 

DE 30 A 40 ANOS  272  41,34% 

DE 40 A 50 ANOS  65  9,88% 

MÁIS DE 50 ANOS  62  9,42% 

NS/NC  4  0,61% 

TOTAL  658  100,00% 

POR CORPOS: 

  Nº ENQUISADOS PORCENTAXE 

MESTRES  305  46,32% 

ESO  255  38,74% 

CATEDRÁTICOS  17  2,53% 

PROFESORES TÉCNICOS  30  4,63% 

OUTROS  21  3,16% 

NS/NC  30  4,63% 

TOTAL  658  100,00% 

POR SITUACIÓN LABORAL: 

  Nº ENQUISADOS  PORCENTAXE

PARADO  172  26,11% 

SUBSTITUTO/INTERINO 305  46,32% 

PROVISIONAL  30  4,63% 

DEFINITIVO  118  17,89% 

XUBILADO  1  0,21% 

NS/NC  32  4,84% 

TOTAL  658  100,00% 

Page 3: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

RESULTADOS XERAIS POR PROVINCIAS 

PENSAS  QUE  O  NIVEL  ACADÉMICO  ACADADO  POLOS  ALUMNOS 

GALEGOS É, EN RELACIÓN AO QUE TIÑAN OS SEUS PAIS: 

SUPERIOR 

IGUAL 

INFERIOR 

NIVEL ACADÉMICO  INFERIOR  IGUAL  SUPERIOR   NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  48,32%  14,09%  34,23%  3,36%  100,00% 

LUGO  43,48%  6,52%  46,74%  3,26%  100,00% 

OURENSE  35,00%  8,74%  56,31%  0,00%  100,00% 

PONTEVEDRA  41,75%  14,08%  43,69%  0,49%  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 4: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

O NIVEL DE ESFORZO ESCOLAR DOS NOSOS ALUMNOS, RESPECTO 

AO DE SEUS PAIS É: 

SUPERIOR 

IGUAL 

INFERIOR 

 

NIVEL ESFORZO  INFERIOR  IGUAL  SUPERIOR   NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  82,55%  10,74%  6,04%  0,67%  100,00% 

LUGO  84,78%  8,70%  5,43%  1,09%  100,00% 

OURENSE  67,96%  14,56%  17,48%  0,00%  100,00% 

PONTEVEDRA  80,10%  11,65%  5,83%  2,43%  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 5: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

OPINAS QUE A PROFESIÓN DOCENTE TEN O PRESTIXIO  SOCIAL  E 

PROFESIONAL QUE TIÑA ANTANO? 

 

PRESTIXIO  SI  NON  NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  5,37%  93,96%  0,67%  100,00% 

LUGO  6,52%  92,39%  1,09%  100,00% 

OURENSE  12,62%  87,38%  0,00%  100,00% 

PONTEVEDRA  6,80%  93,20%  0,00%  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 6: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

CRES  QUE  O  CLIMA  QUE  IMPERA  NAS  AULAS  GALEGAS  É  O 

ADECUADO PARA PODER IMPARTIR DOCENCIA CON EFICACIA? 

 

CLIMA  SI  NON  NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  13,42%  85,91%  0,67%  100,00% 

LUGO  17,39%  82,61%  0,00%  100,00% 

OURENSE  20,39%  79,61%  0,00%  100,00% 

PONTEVEDRA  24,76%  73,79%  1,46%  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 7: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

CONSIDERAS QUE A FALTA DE DISCIPLINA NAS AULAS É A CAUSA 

PRINCIPAL DE DETERIORO EDUCATIVO? 

 

DISCIPLINA  SI  NON  NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  66,44%  32,21%  1,34%  100,00% 

LUGO  68,48%  30,43%  1,09%  100,00% 

OURENSE  85,00%  18,00%  0,00%  100,00% 

PONTEVEDRA  64,56%  33,98%  1,46%  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 8: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

¿CAL  DOS  SEGUINTES  ASPECTOS  VALORAS  COMO  MÁIS 

IMPORTANTE PARA MELLORAR A PRÁCTICA DOCENTE? 

AUMENTO DO PRESTIXIO PROFESIONAL 

AUMENTO DOS SOLDOS 

AUMENTO DOS MEDIOS MATERIAIS 

DISMINUCIÓN DAS RATEOS 

ASPECTOS  PRESTIXIO  SOLDOS  MEDIOS  RATEOS  NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  29,53%  4,70%  31,54%  30,87%  3,36%  100,00%

LUGO  21,74%  6,52%  41,30%  25,00%  5,43%  100,00%

OURENSE  45,63%  2,91%  28,16%  23,30%  0,00%  100,00%

PONTEVEDRA  30,58%  4,37%  30,58%  29,61%  4,85%  100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 9: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

CONSIDERAS QUE AS RATEOS ACTUAIS SON AS ADECUADAS PARA 

PODER IMPARTIR AS CLASES CON CALIDADE? 

 

RATEOS AXEITADAS  SI  NON  NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  15,44%  78,52%  6,04%  100,00% 

LUGO  17,39%  78,26%  4,35%  100,00% 

OURENSE  23,30%  76,70%  0,00%  100,00% 

PONTEVEDRA  18,93%  80,10%  0,97%  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 10: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

 

CRES  NECESARIO  NO  CURRÍCULO  A  ASIGNATURA  “EDUCACIÓN 

PARA A CIDADANÍA”? 

 

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA  SI  NON  NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  60,40%  37,58%  2,01%  100,00% 

LUGO  58,70%  36,96%  4,35%  100,00% 

OURENSE  58,25%  41,75%  0,00%  100,00% 

PONTEVEDRA  51,94%  44,66%  3,40%  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 11: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

10

 

COMO  VALORAS  O  TRABALLO  E  INICIATIVAS  EN  MATERIA  DE 

EDUCACIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN? 

 

VALORACIÓN CONSELLERÍA  MOI BEN  BEN  REGULAR  MAL  MOI MAL  NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  2,01%  24,16%  55,03%  13,42%  4,70%  0,67%  100,00%

LUGO  3,26%  23,91%  51,09%  15,22%  6,52%  0,00%  100,00%

OURENSE  1,94%  27,18%  59,22%  10,68%  0,97%  0,00%  100,00%

PONTEVEDRA  1,46%  21,84%  49,03%  22,33%  4,85%  0,49%  100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 12: A enquisa levouse á cabo entre un total de 658 docentes pertencentes as catro provincias galegas e aos diferentes corpos que conforman o ámbito do ensino galego. Perseguindo a maior

OBS E R

V A T O R IO

PERMANENTEDAVIOLENC IA

E S C OL A

R

OUR

EN

SE

OURENSE

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

RESULTADOS DA ENQUISA 2009 DE ANPE

Ó PROFESORADO OURENSAN E GALEGO

 

ANPE OURENSE S.I.      Rúa Progreso 83, 1ºD  32003‐OURENSE  Tf.:988.255852  

www.anpeourense.com                                                                     [email protected]  

11

 

QUE  IMPORTANCIA  LLE  DÁS  AO  PAPEL  QUE  XOGAN  AS 

ORGANIZACIÓNS  SINDICAIS  NA  MELLORA  DOS  PROBLEMAS 

PROFESIONAIS E LABORAIS DOS DOCENTES? 

 

PAPEL ORGANIZACIÓNS SINDICAIS  MOI IMPORTANTE  IMPORTANTE INDIFERENTE PREXUDICIAL

MOI PREXUDICIAL  NS/NC  TOTAL 

A CORUÑA  25,50%  51,01%  18,12%  1,34%  2,01%  2,01%  100,00%

LUGO  17,39%  59,78%  17,39%  4,35%  1,09%  0,00%  100,00%

OURENSE  40,00%  58,00%  2,00%  0,00%  0,00%  0,00%  100,00%

PONTEVEDRA  18,93%  50,00%  27,67%  1,94%  1,46%  0,00%  100,00%