ฉบับที่ 65 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ... 31 ขา...

Click here to load reader

 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ฉบับที่ 65 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ... 31 ขา...

 • p1

  สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

  http://www.deepsouthwatch.org/dsj

  p1

  สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

  http://www.deepsouthwatch.org/dsj

  ฉบับที่ 65 วันที่ 13 ตุลาคม 2557

  ติดตามข่าวสารจากโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ทางเฟสบุ๊กที่ https://www.facebook.com/pages/DSJ

  มุมมองสันติภาพของ track 3

  มาสร้างอนาคตร่วมกันได้ไหม? ห้องเรียนวิทยาลัยประชาชน เปิดมุมมองสันติภาพชายแดน

  ภาคใต้/ปาตานีของคน track 3 “ไทยพุทธ จีน มุสลิม” คำาถามต่อการ

  แบ่ง Track ความไม่เข้าใจ และความกลัวของคนในTrack 3 มาสร้าง

  อนาคตร่วมกันได้ไหม? การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ

  สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรความขัดแย้งในระยะเปลี่ยนผ่าน ของ

  ศูนย์การจัดการความขัดแย้งศึกษา วิทยาลัยประชาชน โดยเปิดโอกาส

  ให้นักศึกษารัฐศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้ ส่วนคำาว่า track 3 ในที่

  นี้หมายถึงประชาชนหรือองค์กรระดับรากหญ้า โดยtrack 1 หมายถึง

  ชนชั้นนำา, ผู้นำาหรือคู่ขัดแย้งนำา ส่วน track 2 หมายถึง ระดับองค์กร

  ประชาสังคม นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว เป็นต้น http://www.

  deepsouthwatch.org/dsj/6259#sthash.8QVzQfKD.dpuf

  ห้องเรียนสันติภาพ #1: ศาสตร์ว่าด้วยสันติภาพและความขัดแย้งกับการศึกษาโครงสร้างสำาหรับการทำางานเพื่อสันติภาพ (PSC & I4P)

  http://www.deepsouthwatch.org/node/6251

 • p2p2

  http://www.deepsouthwatch.org/blog

  บล็อกรีวิว (แนะนำาข้อเขียนของเครือข่าย)

  พลเมืองข่าว : สันติในภาพ (on air by ThaiPBS)

  by WeWatch http://deepsouthwatch.org/node/6236

  WeWatch ได้นำาบันทึกรายการพลเมืองข่าว ตอน สันติในภาพ ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. ทาง

  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นรายการที่สะท้อนเรื่องราวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรับรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดน

  ภาคใต้นั้นอาจเต็มไปด้วยความรุนแรง ความสูญเสียต่อเนื่องยาวนานมานับ 10 ปี ขณะที่คนในพื้นที่ พยายามแสวงหาหนทางสู่สันติภาพ

  หลายลักษณะ เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความศรัทธาทางศาสนาและสังคมที่เป็นอยู่จริง หนึ่งในวิธีที่พวกเขาเลือกใช้

  สื่อสารเรื่อ¬งราวในพื้นที่คือ “ภาพถ่าย” และภาพถ่ายเหล่านี้จะนำาไปสู่สันติภาพได้อย่างไร

  เส้นทางสันติภาพ อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง

  by Ameenoh Ar http://deepsouthwatch.org/node/6235

  ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนที่อาจารย์อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง นักเคลื่อนไหวสันติภาพชายแดนใต้จะเสียชีวิตอามีเนาะ ทีม

  งานจากไทพีบีเอสได้ติดตามและบันทึกเรื่องราวการทำางานสันติภาพของอาจารย์อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง ซึ่งได้นำากลุ่มนักวิจัยจากต่าง

  ประเทศมาแลกเปลี่ยนวิถีชีวิต ความเชื่อ และความศรัทธา ของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มัสยิดตะโล๊ะมาเนาะหรือมัสยิดสามร้อย

  ปีที่เชิงเขาบูโด จังหวัดนราธิวาส

  “ความสามัคคีเท่านั้นทำาให้ทีมชนะ” - โรงเรียนอามานะศักดิ์ แชมป์ภาคใต้ 3 ปีซ้อน

  โรงเรียนอามานะศักดิ์ แชมป์ภาคใต้ 3 ปีซ้อน นักกีฬาวิ่ง 31 ขาปีนี้ทำาเวลา 9.45 วินาที ดีลำาดับ 1 ชนะ 43 ทีมจากภาคใต้เข้ารอบชิงแชมป์

  ประเทศไทยปลายปีนี้ แชมป์ของประเทศได้ไปแข่งที่จีนปีหน้า เผยกุญแจสำาคัญคือ “ความสามัคคีเท่านั้นทำาให้ทีมชนะ” ในการจัดการแข่งขัน วิ่ง

  31 ขา รายการ สพฐ.–เอ.พี. ฮอนด้า ปีที่ 10 สนามที่ 1 ณ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนภาคใต้ 4 ทีมเข้าแข่งขัน

  ชิงแชมป์ประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าแชมป์ภาคใต้ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนอามานะ

  ศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งทำาเวลาได้ดีที่สุดเป็นลำาดับหนึ่ง คือ 9.45 วินาที ระยะทาง 50 เมตร

  http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6250#sthash.ynRagZqy.dpuf

  วางเพลิง 6 โรงเรียนในปัตตานี- DSID สรุปเหตุกันยายน ตาย 22 เจ็บ38

  วางเพลิง 6 โรงเรียนในปัตตานี เสียหายหนัก บางโรงถูกเพลิงเผาวอดทั้งหลัง คาดเป็นการล้างแค้น DSID สรุปเหตุกันยายน รวม 56 เหตุ

  ยิงมากที่สุดเกินครึ่ง รวมเสียชีวิต 22 เจ็บ 38 เมื่อเวลา 02.30 น.วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงโรงเรียนภายใน อ.ทุ่งยางแดง

  และ อ.มายอ จ.ปัตตานี รวม 6 โรง

  http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6257#sthash.oRlynpf6.dpuf

  เด็กปาตานียังมีปัญหาเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษา : เก็บตกบทเรียนสันติภาพCCPP2014

  งานวิจัยเผยเด็กปาตานีมีปัญหาเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษา เพียงเพราะภาษาไม่ดี ทั้งไทยและอังกฤษ ส่วน