A Tábua Os Pregos e as Cicatrizes

download A Tábua Os Pregos e as Cicatrizes

of 12

Transcript of A Tábua Os Pregos e as Cicatrizes

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  1/12

  Hfu gjzu hgkifu,,,

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  2/12

  Jrh zgh sjp zg ihrftf xzj tklbh zg

  tjg~jrhgjltf gzktf j~mfuksf,

  Zg dkh jmj rjejojz zg uhef ebjkf dj

  ~rjifu j zgh ~mheh dj ghdjkrh,

  F ~hk dkuuj h jmj xzj ghrtjmhuuj zg ~rjif

  lh tozh tfdh sjp xzj ~jrdjuuj h ~heklekhefg hmizg,

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  3/12

  Lf ~rkgjkrf dkh f ihrftf efmfefz 59 ~rjifulh tozh,

  @ lfu dkhu ujizkltju- jlxzhltf jmj khh~rjldjldf h efltrfmhr uzh rhksh- f lgjrf

  dj ~rjifu ghrtjmhdfu ~fr dkh cfrhg

  dkgklzkldf irhdhtkshgjltj,

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  4/12

  Jmj djueforkz xzj dhsh gjlfu trhohmbfefltrfmhr uzh rhksh df xzj tjr xzj kr tfdfu fu

  dkhu ~rjihr dksjrufu ~rjifu lh ~mheh dj

  ghdjkrh,,,

  Cklhmgjltj ebjifz zg dkh jg xzj f ihrftflf ~jrdjz h ~heklekh jg bfrh hmizgh,

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  5/12

  Jmj chmfz efg ujz ~hk uforj ujz uzejuuf j

  uforj efgf juthsh uj ujltkldf gjmbfr jglf j~mfdkr efg fu fztrfu j f ~hk uzijrkz

  xzj jmj rjtkrhuuj tfdfu fu ~rjifu dh tozh j

  xzj h trfzjuuj ~hrh jmj,

  F ihrftf jltf trfzj h ~mheh dj ghdjkrh- `

  ujg fu ~rjifu- j h jltrjifz h ujz ~hk,

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  6/12

  Jmj dkuuj0

  /Sfe jut dj ~hrholu- gjz ckmbf- ghu d

  zgh fmbhdh lfu ozrhefu xzj fu ~rjifu

  djkhrhg lh tozh,,,

  ,,,jmh lzleh ghku ujr efgf hltju/,

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  7/12

  Xzhldf sfe dkp efkuhu juthldf efg rhksh-

  uzhu ~hmhsrhu djkhg ghrehu efgf juuhu,

  Sfe ~fdj jlckhr zgh cheh jg hmizg j

  dj~fku rjtkrh'mh, Lf kg~frth

  xzhlthu sjpju sfe ~jh djuezm~hu- h ekehtrkp

  hkldh efltklzhr m,

  Zgh hirjuuf sjrohm thf rzkg xzhltf zgh

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  8/12

  Hgkifu uf efgf `fkhu rhrhu,

  Jmju tj chpjg ufrrkr j tj jlefrh`hg ~hrh

  hmehlhr f uzejuuf,

  Jmju tj jg~rjuthg f fgorf- efg~hrtkmbhg

  dfu tjzu gfgjltfu dj hmjirkh,,,

  j ujg~rj xzjrjg tjr ujzu efrhju hojrtfu

  /

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  9/12

  Jlskj jutj tjtf ~hrh tfdfu xzj sfe

  eflukdjrhr ujz fz uzh HGKIF"H+- gjugfxzj kutf ukilkckxzj jlskhr dj sfmth ~hrh h

  ~juufh dj xzjg sfe rjejojz juth

  gjluhijg,

  Uj h gjluhijg sfmthr ~hrh sfe- sfe uhojr

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  10/12

  Jz eflukdjrf sfe zg hgkif"h+,,,

  Jz gj ukltf bflrhdf"h+ ~fr kutf1

  j,,,

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  11/12

  ,,,j gj djuezm~j,,,

  ,,,GJ ^J_DFJ- uj jz ` djkjk

  hmizgh ghreh lh uzhtozh,

 • 7/31/2019 A Tbua Os Pregos e as Cicatrizes

  12/12

  F gzldf jut ojkrh dh izjrrh,,,

  Shgfu jskt'mh,,,

  ,,,Xzj h ~hp dj Erkutf bhoktj jltrj lu,