إ OLSKO LETO 2019/2020  OLA-2019_20.pdfآ  إ،olsko leto 2019/2020 15 27. 2. 2020 • seja...

download إ OLSKO LETO 2019/2020  OLA-2019_20.pdfآ  إ،olsko leto 2019/2020 15 27. 2. 2020 • seja uؤچiteljskega

of 60

 • date post

  03-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of إ OLSKO LETO 2019/2020  OLA-2019_20.pdfآ  إ،olsko leto 2019/2020 15 27. 2. 2020 • seja...

 • ŠOLSKO LETO 2019/2020

  Dekani, september 2019

 • Letni delovni načrt Osnovne šole Dekani

  šolsko leto 2019/2020

  2

  Ravnateljica: Eneja Rožanec

  Uredila:

  Eneja Rožanec, ravnateljica

  Mojca Selinšek, pomočnica ravnateljice

  Obravnavano:

  Seja sveta staršev OŠ Dekani – 19. 9. 2019

  Sprejeto:

  Svet zavoda OŠ Dekani – 24. 9. 2019

 • Letni delovni načrt Osnovne šole Dekani

  šolsko leto 2019/2020

  3

  KAZALO

  1 PODATKI O ŠOLI ................................................................................................................................................. 5

  2 UVOD .................................................................................................................................................................... 6

  3 ZAKONSKA PODLAGA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ............................................................................. 7

  4 RAZVOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE DEKANI .................................................................................................. 9

  4.1 VIZIJA IN VREDNOTE ŠOLE ........................................................................................................................ 9

  4.2 DOLGOROČNI CILJI ŠOLE ........................................................................................................................... 9

  5 POMEN IN NAMEN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ................................................................................... 10

  6 FAZE NASTAJANJA IN SPREJEMANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ................................................ 11

  7 ORGANI ŠOLE ................................................................................................................................................... 12

  7.1 SVET ŠOLE ................................................................................................................................................. 12

  7.2 RAVNATELJICA ŠOLE ................................................................................................................................ 12

  7.2.1 Program pedagoškega vodenja v šolskem letu 2017/2018 .................................................................. 13

  7.3 STROKOVNI ORGANI ŠOLE ...................................................................................................................... 14

  7.3.1 Učiteljski zbor ....................................................................................................................................... 14

  7.3.2 Oddelčni učiteljski zbor ......................................................................................................................... 15

  7.3.3 Razrednik ............................................................................................................................................. 15

  7.3.4 Strokovni aktivi šole .............................................................................................................................. 16

  7.4 SVET STARŠEV .......................................................................................................................................... 16

  8 ORGANIZACIJA ŠOLE ...................................................................................................................................... 18

  8.1 VODSTVO ................................................................................................................................................... 19

  8.2 UPRAVNO-GOSPODARSKO PODROČJE ................................................................................................. 19

  8.3 PEDAGOŠKO-STROKOVNO PODROČJE ................................................................................................. 19

  8.3.1 Oddelki ................................................................................................................................................. 19

  8.3.2 Bolnišnični oddelki ................................................................................................................................ 20

  8.3.3 Učitelji ................................................................................................................................................... 21

  8.3.4 Zunanji strokovni sodelavci ................................................................................................................... 23

  8.3.5 Svetovalna služba ................................................................................................................................ 23

  8.3.6 Šolska knjižnica .................................................................................................................................... 24

  8.4 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI .................................................................................................... 25

  8.4.1 Prostorski pogoji ................................................................................................................................... 25

  8.5 ORGANIZIRANOST UČENCEV .................................................................................................................. 26

  9 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ................................................................................................................ 28

  9.1 ŠOLSKI KOLEDAR ...................................................................................................................................... 28

  9.2 ŠOLSKE URE .............................................................................................................................................. 29

  9.3 OBVEZNI PROGRAM ŠOLE ....................................................................................................................... 30

  9.3.1 Predmetnik ........................................................................................................................................... 30

  9.3.2 Obvezni izbirni predmeti ....................................................................................................................... 31

  9.3.3 Diferenciacija pouka ............................................................................................................................. 32

  9.3.4 Dnevi dejavnosti ................................................................................................................................... 32

 • Letni delovni načrt Osnovne šole Dekani

  šolsko leto 2019/2020

  4

  9.3.5 Nacionalno preverjanje znanja ............................................................................................................. 36

  9.3.6 Šola v naravi ......................................................................................................................................... 37

  9.4 RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE .................................................................................................................. 38

  9.4.1 Neobvezni izbirni predmeti ................................................................................................................... 38

  9.4.2 Podaljšano bivanje ............................................................................................................................... 38

  9.4.3 Jutranje varstvo .................................................................................................................................... 39

  9.4.4 Dodatni pouk ........................................................................................................................................ 39

  9.4.5 Dopolnilni pouk ..................................................................................................................................... 39

  9.4.6 Interesne dejavnosti ............................................................................................................................. 39

  9.4.7 Prireditve .............................................................................................................................................. 41

  9.4.8 Tekmovanja .......................................................................................................................................... 41

  9.5 NADSTANDARDNI PROGRAM ................................................................................................................... 42

  9.6 DODATNI PROGRAM ................................................................................................................................. 42

  9.7 ZDRAVSTVENO VARSTVO ....................................................................................................................... 44

  9.8 PROJEKTI ................................................................................................................................................... 45

  10 SODELOVANJE S STARŠI .............................................................................................................................. 49

  10.1 STROŠKI, KI BREMENIJO STARŠE ......................................................................................................... 49

  11 ŠOLSKI SKLAD .......................................................................................................................................